Utilizator
Parola

Consultanţa şi consilierea

Metoda de Coaching va putea fi asociata in timpul intalnirilor cu consultanţa şi consilierea, necesare soluţionarii unora dintre situatiile ce vor fi discutate.

Numai după ce îşi dezvoltă propriile idei şi le supune reflecţiei proprii, Beneficiarul poate solicita Coach-ului:

  • cunoştinţe de specialitate, furnizate direct sau prin trimitere la surse;
  • sugestii şi recomandări cu privire la modalităţi concrete de a aplica în practică o idee;
  • sugestii şi recomandări pentru monitorizarea rezultatelor şi adaptarea soluţiilor care se dovedesc neviabile;
  • sugestii şi recomandări de exerciţii de dezvoltare a capacităţilor, abilităţilor şi competenţelor sale;
  • interpretări alternative ale acţiunilor şi situaţiilor, diferite de interpretările sale;
  • feedback (atenţionări) cu privire la consecinţele posibile ale unor acţiuni şi alegeri; atenţionări cu privire la riscurile la care se poate expune sau la care îi poate expune pe alţii;
  • feedback cu privire la nivelul angajamentului personal şi responsabilităţii în urmărirea obiectivelor;
  • informaţii relevante despre experienţe similare ale altor persoane, din care se poate învăţa (cu asigurarea anonimatului acestora);
  • recomandări pentru a solicita ajutorul altor tipuri de experţi, dacă este cazul.

Responsabilitatea pentru rezultatele procesului, pentru acţiunile sale şi pentru consecinţele acţiunilor sale îi aparţine exclusiv Beneficiarului.


mesaj sau sunati:
0723 355.556
© 2010-2020 Corporate Performance Solutions