Utilizator
Parola

Respectul reciproc si limitele relatiei

Coach-ul va respecta întru totul alegerile Beneficiarului şi nu îi va impune acestuia vreo interpretare sau soluţie a sa.
De asemenea, nu va încerca să-i schimbe credinţele religioase şi convingerile politice.
Dacă o problemă depăşeşte limitele sale de competenţă, Coach-ul îi va recomanda Beneficiarului să apeleze la un alt profesionist.

Coach-ul si Beneficiarul vor respecta reciproc persoana celeilalte părţi şi toate drepturile pe care aceasta le are potrivit legilor în vigoare, atât în timpul şedinţelor, cât şi în afara lor. Relaţia între Beneficiar şi Coach se va desfăşura în limitele unei relaţii profesionale pe toată durata programului.

Coach-ul si Beneficiarul nu vor exploata oneros niciun aspect al relaţiilor personale cu cealaltă parte şi nu vor încerca să obţină beneficii necuvenite, de orice natură, pentru ei sau pentru terţi, nici în timpul derulării şi nici după încheierea Contractului.

Părţile îşi vor aduce reciproc la cunoştinţă, în termeni respectuoşi, orice situaţie de natură să afecteze încrederea şi calitatea raportului profesional şi vor întreprinde toate demersurile necesare pentru a soluţiona amiabil orice problemă, precum si orice eventuală situaţie de conflict de interese de care devin conştiente şi vor conveni asupra unei soluţii care serveşte interesele Beneficiarului.


mesaj sau sunati:
0723 355.556
© 2010-2020 Corporate Performance Solutions